Koła zainteresowań i organizacje

Koła zainteresowań  w 2022/2023

https://soswtg.pl/wp-content/uploads/2022/09/Zajecia-pozalekcyjne-2022-23-1.docx