Standardy Ochrony Małoletnich w SOSW

Dokument Standardy Ochrony Małoletnich wprowadzony w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Tarnowskich Górach został opracowany zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. poz. 1606).