STOŁÓWKA OŚRODKA

Uwaga !!! Zmiana numerów kont bankowych!
Wpłata za wyżywienie uczniów, nauczycieli, pracowników dokonywana jest w terminie do 10-go następnego miesiąca, w postaci przelewu / wpłaty na rachunek Ośrodka Szkolno –Wychowawczego
Na rachunek Millennium Bank S.A.
53 1160 2202 0000 0005 4591 3619
Wpłata za wyżywienie wychowanków internatu Ośrodka dokonywana jest w terminie do 15-go następnego miesiąca w postaci przelewu / wpłaty na rachunek Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
Na rachunek Millennium Bank S.A.
52 1160 2202 0000 0005 4591 4025
Regulamin rozliczania odpłatności za obiady i żywienia w internacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach.

Alergeny występujące w posiłkach.

JADŁOSPIS DEKADOWY   jadłospis   –   KLIKNIJ!

Kierownik Internatu: Marzena Kulczycka – Parys            Kucharka: Urszula Wiącek

Pielęgniarka: Grażyna Dyrgała                                             Intendent: Beata Gardy