STOŁÓWKA OŚRODKA

Uwaga !!! Zmiana numerów kont bankowych z dniem 01.01.2020.
Wpłata za obiady przez uczniów, nauczycieli, pracowników dokonywana jest w terminie do 10-go następnego miesiąca, w postaci przelewu / wpłaty na rachunek Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Tarnowskie Góry nr konta 60 1090 1186 0000 0001 4373 8115.
Wpłata za wyżywienie wychowanków Ośrodka dokonywana jest w terminie do 15-go każdego miesiąca w postaci przelewu /wpłaty na rachunek Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach nr konta
33 1090 1186 0000 0001 4373 8116.
Regulamin rozliczania odpłatności za obiady i żywienia w internacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach.

Alergeny występujące w posiłkach.

JADŁOSPIS DEKADOWY OD 28.11.2022 DO 09.12.2022   –   KLIKNIJ!

Kierownik Internatu: Marzena Kulczycka – Parys            Kucharka: Urszula Wiącek

Pielęgniarka: Grażyna Dyrgała                                             Intendent: Beata Gardy