Koło przyrodnicze

Przyroda w swoim najszerszym znaczeniu oznacza, nic innego jak: wszechświat i jego rzeczywistość materialną. Przyroda jest właśnie jedyną nauką, która obejmuje, obok zjawisk fizycznych świata nieożywionego, życie i każde jego przejawy. Przyroda jest nauką wykorzystującą potężne narzędzie pracy, jakim jest matematyka. Przyroda jest królową, królową nauk i życia.

W szkole XXI wieku uczniowie to młodzi naukowcy mający pasję odkrywcy i badacza, to ludzie stawiający pytania i próbujący na te pytania znaleźć  odpowiedz. Odkrywanie, doświadczania i badania to klucze do poznania świata pięknego, świata niesamowitego, świata przyrody.

Zajęcia w Kole pomagają zrozumieć: zjawiska przyrodnicze i biologiczne, prawa z zakresu fizyki i chemii oraz interesujące fakty geograficzne. Każdy uczeń realizujący program koła wyposażony zostaje w wiedzę z zakresu przyrody. Nabyte umiejętności otwierają przed uczniami możliwości samorealizacji i pomagają w podniesieniu samooceny
a także zwiększają możliwość osiągania sukcesu.

Nabór do Koła odbywa się na zasadach dobrowolności przy uwzględnieniu zainteresowań uczniów. Forma i tematyka zajęć dostosowana jest do potrzeb, możliwości i oczekiwań młodzieży, dla której koło powstało. Wiedza przekazywana jest z wykorzystaniem nowoczesnych źródeł wiedzy i technologii. Obok źródeł pisanych na zajęciach korzystamy z programów komputerowych, portali WWW, filmów i wielu innych pomocy multimedialnych. Dodatkową formą, która podnosi wartość kształcącą zajęć są doświadczenia, eksperymenty i obserwacje. Uczniowie uczestnicząc w zajęciach biorą też udział w projektach, akcjach, kampaniach i programach o tematyce przyrodniczo-ekologicznej. Jako podsumowanie i ewaluację zajęć stosuje się gry dydaktyczne, jakoż że zabawa jest niezwykle przydatna w procesie  nauczania.