INFORMACJE DLA RODZICÓW


Z powodu pandemii zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022 zostały zawieszone.

Zachęcamy rodziców/opiekunów do kontaktu telefonicznego.

Rada Rodziców postanowiła, że uruchomi konto bankowe, na które można wpłacać pieniądze przeznaczone na działalność Rady Rodziców w SOSW.

Nr konta: 12 8463 0005 2001 0000 1108 0001

Szanowni Państwo,

W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w Internecie udostępniamy Państwu następujące poradniki i materiały tematyczne:

do pobrania – Broszura pt.: „Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie-reagowanie. Gry komputerowe”.

do pobrania – Broszura pt.: „Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie-reagowanie. – część I

do pobrania – Broszura pt.: „Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie-reagowanie. – część II

do pobrania – Zagrożenia internetowe. Wybrane zjawiska.

Ponadto więcej o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w Internecie na stronach:

www.dyżurnet.pl

www.ore.edu.pl

www.akademia.nask.pl

www.kursor.edukator.pl

www.saferinternet.pl

www.plikifolder.pl

www.cyfrowobezpieczni.pl

www.cybernauci.edu.pl