STOWARZYSZENIE

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomocna Dłoń” działa na rzecz wszystkich osób niepełnosprawnych, w tym  uczniów i absolwentów SOSW.

Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego

Prosimy o wpłaty 1,5% podatku

Numer KRS: 0000226055

Numer konta: 47 2030 0045 1110 0000 0319 0850

Celem Stowarzyszenia jest:
– działanie na rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz tworzenia im optymalnych warunków rozwoju, a także dążenie do ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
– tworzenie osobom niepełnosprawnym warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi, umożliwiających godne życie w integracji z otwartym środowiskiem;
– organizowanie i prowadzenie zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, warsztatów terapii zajęciowej oraz innych form organizacyjnych zaspokajających różne potrzeby osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem zajęć rehabilitacyjnych, usprawniających, wspierających oraz stymulujących rozwój fizyczny i umysłowy.

Dotychczasowa działalność stowarzyszenia:

  • Organizacja półkolonii zimowych i letnich
  • „Majówka na boisku”
  • Rodzinne pikniki profilaktyczne
  • Bieg Niepodległościowy – w ramach projektu „25 lat wolności” Fundacji im. Stefana Batorego,
  • „Turniej składania latawców i modeli samolotów”
  • Tarnogórski Przegląd Muzyki Klasycznej dla Dzieci i Młodzieży „Klasycznie – Artystycznie
  • Sport bez barier
  • Tarnogórski rajd pieszo – rowerowy
  • „Historia Polski”. Podróż/wycieczka edukacyjna „Królewskim szlakiem renesansu
  • „Chcę być bezpieczny na drodze – gra miejska”
 • „Letnia olimpiada sportowa”

Więcej aktualnych informacji: Facebook

Statut Pomocna Dłoń

Zarząd Stowarzyszenia:
– Edyta Morawska
– Joanna Waligóra
– Marta Wacławik
– Anna Pająk
– Janusz Majewski
– Andrzej Morawski

Komisja rewizyjna:
– Anna Kononiuk
– Anna Musialik-Nosal
– Aleksandra Kapol

SPRAWOZDANIA FINANSOWE I MERYTORYCZNE ZA ROK 2019

2019_POMOCNA_DŁON_RZiS_BILANS_ 2019_Informacja_dodatkowa_POMOCNA_DLON

Sprawozdanie merytoryczne_5959 (1)