OFERTA EDUKACYJNA

Jesteśmy placówką publiczną prowadzoną przez Starostwo Powiatu Tarnogórskiego. Zgodnie ze Statutem ośrodek prowadzony jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.                                                   Dla uczniów upośledzonych w stopniu głębokim prowadzimy zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

Nasz ośrodek oferuje:

     –   miejsca w internacie Ośrodka    

 Wykwalifikowana kadra wychowawców internatu dba o wszechstronny rozwój podopiecznych, domową atmosferę, zapewnia całodobową opiekę, pomaga uczniom            w nauce, organizuje różnorodne formy zajęć.

    –    pobyt w świetlicy                                                                                              Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców,  wychowawcy świetlicy zapewniają opiekę uczniom, w godzinach od 6.30 do 15.30. Czas oczekiwania na rodziców wypełniony jest zabawą oraz ciekawymi i atrakcyjnymi zajęciami dostosowanymi do indywidualnych zainteresowań oraz możliwości poznawczych wychowanków.

    –   wyżywienie                                                                                                                   Uczniowie mają możliwość spożywania posiłków w postaci drugiego śniadania i obiadu.

Ponadto:

 • 9-osobowy samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych,

 • bezpłatne podręczniki,
 • wycieczki krajowe i zagraniczne,
 • Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów z zaburzeniami zachowania na tle adaptacji do nowych warunków szkolnych. Uczniowie pomoc uzyskają na zajęciach rewalidacji z elementami dogo i felinoterapii. Zajęcia dedykowane są dzieciom z zaburzeniami zachowania i deficytami rozwojowymi.

  Zapraszamy na „Terapię na Cztery Łapy”.

  Zajęcia z kotem i psem  prowadzone przez oligofrenopedagogów przy pomocy dogoterapeutów.

Zajęcia dogoterapii – slajdowisko (1)

zajęcia z felinoterapii –

Leśny Park Niespodzianek

 • hipoterapia,
 • zajęcia logopedyczne
 • gimnastyka korekcyjna,
 • zajęcia rewalidacyjne,
 • wspomaganie rozwoju
 • zajęcia w kołach zainteresowań:
  – przedmiotowych,
  – muzycznych,
  – plastycznych,
  – sportowych,
  – językowych.

PRACUJE U NAS  wysoko wykwalifikowana kadra:

 • nauczyciele poszczególnych przedmiotów,
 • psycholodzy,
 • pedagodzy,
 • logopedzi,
 • terapeuci zajęciowi,
 • terapeuci integracji sensorycznej,
 • terapeuci metody EEG biofeedback.

OFERUJEMY:

 • zajęcia socjoterapeutyczne i logopedyczne (w tym „metodą krakowską”),
 • opiekę lekarską i pielęgniarską,
 • opiekę pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną,
 • wypoczynek śródroczny w ramach wyjazdów do „zielonej szkoły” i na turnusy rehabilitacyjne,
 • dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły.

Imprezy stałe:

 • „Tarnogórski Przegląd Muzyki Klasycznej dla Dzieci i Młodzieży „Klasycznie- Artystycznie”,
 • Turniej o Puchar Dyrektora SOSW,
 • Festiwal Piosenki i Tańca,
 • Festyny rodzinne i integracyjne

Współpracujemy z:

 • Zespołem szkół Specjalnych w Stalowej Woli,
 • Gimnazjum Phenix w Dortmundzie (Niemcy),
 • Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centras (Litwa),
 • Miejskim Domem Kultury nr 1 w Bytomiu.