Zajęcia informatyczne

 

Infoterapia 

Uczniowie  dzięki  komputerom  wyposażonym w specjalne  klawiatury edukacyjne i  myszy  komputerowe,  programom  edukacyjnym  uczą  się  poznawać otaczający świat,   zdobywają   nowe   umiejętności,  wiedzę   na   temat  obsługi   komputera, programów  użytkowych,   usprawniają  się  w  zakresie   procesów   orientacyjno-poznawczych,  myślenia  i  mowy, czy  koordynacj i wzrokowo-ruchowej.  Poprzez zabawę uczą się bezpiecznego i rozważnego korzystania z Internetu, z zachowaniem zasad  bezpieczeństwa.  Poznają  problem  cyberprzemocy  a  także  wykorzystywać szeroko  dziś  dostępne  techniki  cyfrowe w wartościowy sposób. Zajęcia  mają  za zadanie pomóc uczniom w bezpiecznym korzystaniu ze środków technologii informatycznej, sięganiu do informacji wyrażanej w różnych formach, przygotować uczniów  do  życia  w  globalnym społeczeństwie,  a przede wszystkim dostarczenie umiejętności   korzystania  z  technologii   informacyjnej  i  komunikacyjnej  (TIK) w  uczeniu   się   i   rozwiązywaniu   problemów   z   tym   związanych,  w   sposób dostosowany do ich poziomu niepełnosprawności intelektualnej.

 

jhdr