ABSOLWENCI SZKOŁY

Znalezione obrazy dla zapytania absolwent szkoły        Ankieta

Każdego roku naszą szkołę opuszcza grupa absolwentów: szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły przysposabiającej do pracy.
100 % absolwentów szkoły podstawowej kontynuuje naukę w naszym gimnazjum. Wszyscy absolwenci gimnazjum kontynuują edukację w zasadniczych szkołach zawodowych lub SPdP.

Szkoła w miarę możliwości śledzi dalsze losy byłych uczniów– sukcesy zawodowe i życiowe. Prace absolwentów i informacje o ich sukcesach są eksponowane w szkole jako wzór dla młodszych uczniów.

Niektórzy absolwenci często i chętnie odwiedzają naszą palcówkę, dzieląc się swoimi sukcesami, jednak nie z wszystkimi mamy kontakt. W związku z tym chcielibyśmy dowiedzieć się, czym zajmują się osoby, które ukończyły już naszą szkołę, dlatego prosimy o wypełnienie ankiety.