Liga Ochrony Przyrody

Osoby odpowiedzialne:

  • Małgorzata Tomaszewska                                                KLUB MIŁOSNIKÓW ZWIERZĄT
  • Katarzyna Piasecka
  • Janina Stepek
  • Katarzyna Kurzeja
  • Agata Koptyńska -Małek
  • Dominika Musik
  • Dawid Wieczorek

MISJA

              Rozwój cywilizacyjny społeczeństw jest związany z wykorzystaniem dostępnych zasobów naturalnych, osiągnięć nauki i postępem technologii. Ma to bezpośredni wpływ na stan środowiska naturalnego oraz na stan naszego zdrowia. Dostrzeżenie przez ludzi konsekwencji wynikających z nieracjonalnego gospodarowania zasobami środowiska, brakiem troski o otaczającą nas przyrodę uświadamia nam konieczność wprowadzenia zmian przede wszystkim w myśleniu młodego człowieka. Niezbędnym warunkiem w osiągnięciu tego celu jest edukacja ekologiczna.

            Edukacja ekologiczna  stanowi ważny element przystosowania człowieka do środowiska, w którym żyje.

 Zadania jakie postawiliśmy sobie w działalności KLUBU MŁODEGO EKOLOGA to ukazywanie zagrożeń stanu środowiska przyrodniczego, przekazania wiedzy teoretycznej jak i praktycznej.

Wiemy, że o pozytywnych jej efektach decyduje forma przekazu oraz treści dostosowane do uczniów.

Aby zaowocowała proekologicznymi postawami musi być prowadzona od najmłodszych lat.

 Chcemy by edukacja ekologiczna  kształtowała postawy: poczucie moralnej odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, gotowość uczestniczenia w działaniach ochronnych na jego rzecz i przekazywania wartości sprzyjających przyrodzie. Nie ograniczamy się jedynie do przekazywania wiadomości niezbędnych do zrozumienia, jak funkcjonuje świat przyrody ożywionej i nieożywionej. My nauczyciele  chcemy  wzbudzić w dzieciach i młodzieży  chęci do aktywnego działania na rzecz ochrony i regeneracji środowiska. Jej podstawowe cele to uświadomienie, że wszyscy mamy wpływ na  środowisko, każdy z nas jest odpowiedzialny za obecny i przyszły stan środowiska oraz zdrowie każdego człowieka uzależnione jest od jakości środowiska naturalnego.

             Warto w tym miejscu przytoczyć słowa wielkiego miłośnika i bacznego obserwatora przyrody, poety księdza Jana Twardowskiego: „Człowiek żyjący blisko przyrody jest człowiekiem ciekawszym, głębszym, z którym łatwiej się porozumieć, bo jest w nim mniej abstrakcji, dużo zdrowej wrażliwości (…). Myślę, że przez to jest bardzo blisko ludzi.”