SPDP

Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym lub niepełnosprawna intelektualnie w stopniu lekkim ze sprzężonymi niepełnosprawnościami może kontynuować naukę w Szkole Przysposabiającej       do Pracy.

Zajęcia odbywają się oddziałach edukacyjno – terapeutycznych. W ciągu 3 lat poznaje tajniki zawodu – pracownik gospodarstwa domowego.
Podopieczni uczą się opieki nad zwierzętami i roślinami, przygotowują proste potrawy, przetwory i wypieki.
Uczniowie szyją, haftują, prasują, a w pracowni technicznej pracują w drewnie i metalu.
Prawdziwe przygotowanie do dorosłego życia.

Pomagamy w uzyskaniu stopnia niepełnosprawności dla celów zatrudnienia             na stanowiskach pracy chronionej oraz do celów rentowych.