STOŁÓWKA OŚRODKA

Regulamin rozliczania odpłatności za obiady i żywienia w internacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach.

Alergeny występujące w posiłkach.

Kierownik Internatu: Marzena Kulczycka – Parys            Kucharka: Urszula Wiącek

Pielęgniarka: Grażyna Dyrgała                                             Intendent: Beata Gardy

Wpłata za obiady przez uczniów, nauczycieli, pracowników dokonywana jest w terminie do 10-go następnego miesiąca, w postaci przelewu / wpłaty na rachunek Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Tarnowskie Góry nr konta 09114010780000405470001001
 
Wpłata za wyżywienie wychowanków Ośrodka dokonywana jest w terminie do 15-go każdego miesiąca w postaci przelewu /wpłaty na rachunek Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach nr konta 79114010780000405470001002.