Świetlica szkolna

Regulamin świetlicy szkolnej.

 1. Do świetlicy zapisanych jest 97 uczniów, natomiast korzystają z niej również wychowankowie internatu.

 

szkoła podstawowa gimnazjum SPdP i ZSZ
uczniowie 46 34 11 i 6

 

 1. Pracę wychowawczą w świetlicy ułatwia opracowany wcześniej przez wychowawców świetlicy roczny plan pracy. W myśl założeń wychowawczych i realizacji planu zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć świetlicy były przeprowadzane zajęcia: dydaktyczne, praktyczno-techniczne, muzyczne, plastyczne, gry i zabawy ruchowe, gry planszowe, czytelnictwo.

       W celu zapewnienia bezpieczeństwa w czasie zajęć świetlicowych na bieżąco przestrzegano            przepisów BHP. Pomagał w tym regulamin opracowany przez wychowawców świetlicy.

 1. Przeprowadzane zajęcia dawały uczniom możliwość czynnego wypoczynku, rozwijania zainteresowań oraz wyrównywania braków w nauce. Poprzez pracę z zakresu zajęć plastycznych i praktyczno-technicznych młodzież rozwijała sprawność manualną. W codziennych zajęciach uwzględniono również takie, które kształtowały ich rozwój umysłowy min. układanie, rozwiązywanie krzyżówek, zagadek oraz różne gry i zabawy edukacyjno-dydaktyczne.
 2. Pod nadzorem wychowawców uczniowie codziennie odrabiali prace domowe, doskonalili umiejętność czytania, pisania i liczenia.
 3. Kształtując właściwą postawę wobec otoczenia prowadzono zajęcia tematyczne upamiętniające rocznice państwowe, uroczystości szkolne, środowiskowe i rodzinne.
 4. W roku szkolnym 2016/2017 wychowankowie świetlicy szkolnej brali aktywny udział w obchodach ważnych uroczystości i wydarzeń takich jak: prezentacja o faunie i fllorze parku repeckiego i bajka „Wiosna Radosna”, Dzień Chłopaka, Dzień Uśmiechu, Sprzątanie Świata, obchody Światowego Dnia Zwierząt, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Papieski, Dzień Pluszowego Misia, Andrzejki, Mikołajki, kiermasz bożonarodzeniowy, Jasełka.
 5. Na terenie świetlicy we współpracy z Samorządem Uczniowskim zorganizowano dzień chłopaka, wróżby andrzejkowe, mikołajki, kiermasz bożonarodzeniowy.
 6. Na terenie świetlicy odbył się kiermasz kartek i ozdób bozonarodzeniowych. Pozyskane środki przeznaczone zostały na zakup gry zręcznościowej „Piłkarzyki” do świeticy szkolnej.
 7. W ciągu całego semestru systematycznie zbierano surowce takie jak zużyte baterie, makulatura i zakrętki od butelek.
 8. Uczniowie brali udział w konkursach pozaszkolnych, tj. Konkurs plastyczny – „Na najładniej udekorowaną choinkę”organizowanym przez Centrum handlowe M1 w Bytomiu, Konkurs na „Ozdobę Bożonarodzeniową i stroik świąteczny”organizowanym przez MOK Miasteczko Śląskie.
 9. W celu stworzenia lepszych warunków pobytu uczniów w świetlicy wychowawcy na bieżąco współpracowali z wychowawcami internatu, innymi nauczycielami, rodzicami, pedagogiem i psychologiem szkolnym.
 10. Wychowawcy świetlicy dbali o bezpieczeństwo i dyscyplinę uczniów podczas ich pobytu w świetlicy oraz podczas spożywania drugiego śniadania. Wpajano nawyki i zasady czystości takie jak: mycie rąk, kulturalne spożywanie posiłków, dbałość o czystość pomieszczeń.
 11. Ważnym elementem pracy świetlicy jest dbałość o jej wystrój, toteż zgodnie z tematyką zajęć i zainteresowaniami uczniów regularnie wykonywano dekoracje, mając na uwadze estetyczny wygląd sali.
 12. Wychowawcy świetlicy na bieżąco wykonywali inne prace zlecone przez dyrektora szkoły min.: zastępstwa podczas nieobecności nauczyciela prowadzącego.