Adam Kierat

Andrzej Morawski

Aleksandra Myślińska

Prezentacja powstała jako alternatywa szkolenia z uwagi na warunki pandemiczne. Dotyczy zagadnień związanych z organizacją kształcenia dla uczniów niepełnosprawnych, zarówno w aspekcie organizacji pracy w szkole jak i informacji związanych z podstawą kształcenia specjalnego, jakim są orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (a także pozostałych orzeczeń, które są podstawą do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz nauczania indywidualnego). Prezentacja jest dostępna zarówno dla osób z deficytami słuchu oraz wzroku.

PREZENTACJA – SZKOLENIE

PREZENTACJA – SZKOLENIE