INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

Rada Rodziców postanowiła, że uruchomi konto bankowe, na które można wpłacać pieniądze przeznaczone na działalność Rady Rodziców w SOSW.

Nr konta: 12 8463 0005 2001 0000 1108 0001


HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019


Dnia 12 września 2018 r. (środa) o godz. 16.30 odbędzie się zebranie z rodzicami.

Tematyka spotkań:

Spotkania klasowe z wychowawcami.

Informacje na temat:

– wymagań edukacyjnych, kryteriów oceniania
i wystawiania ocen z zachowania.

– Statutu, Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

– informacja dotycząca ubezpieczenia dzieci,

– wybór trójek klasowych,

– wybór Prezydium Rady Rodziców,

– Spotkanie z  Radą Rodziców.


Szanowni Państwo,

W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w Internecie udostępniamy Państwu następujące poradniki i materiały tematyczne:

do pobrania – Broszura pt.: „Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie-reagowanie. Gry komputerowe”.

do pobrania – Broszura pt.: „Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie-reagowanie. – część I

do pobrania – Broszura pt.: „Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie-reagowanie. – część II

do pobrania – Zagrożenia internetowe. Wybrane zjawiska.

Ponadto więcej o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w Internecie na stronach:

www.dyżurnet.pl

www.ore.edu.pl

www.akademia.nask.pl

www.kursor.edukator.pl

www.saferinternet.pl

www.plikifolder.pl

www.cyfrowobezpieczni.pl

www.cybernauci.edu.pl