Współpraca z zagranicą

Projekty unijne realizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym:

 • Erasmus+ : Projekt „Hop is real” realizowany w roku 2016.
  • Polsko – litewska wymiana młodzieży w 2015 i 2016 roku .
  • Współpraca młodzieży polsko – niemieckiej w latach 2011 – 2014.
  • Projekt partnerski Leonardo da Vinci „Orientacja zawodowa osób niepełnosprawnych” 2011 – 2013.
  • Leonardo Mobilność: „Praktyczne kształcenie gastronomiczne na rynku Unii Europejskiej” – 2008 r.

  COMENIUS:
  – Projekt „Podróżujące Wystawy Artystyczne” realizowany w latach 2004-2007.
  – Projekt „Jeść! … łyżką i widelcem” realizowany w latach 2009-2011.