Wolontariat

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Tarnowskich Górach
usankcjonowała się działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych
Hominem Quero

 Opieka nad wolontariatem:                                                                     Bieżąca działalność

  • Janina Stepek
  • Renata Rychter
  • Katarzyna Kurzeja

Struktura działań w wolontariacie obejmuje działalność pomocową młodzieży na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych w Domu Pomocy Społecznej. W założeniach działalności Wolontariatu „Hominem Quero” jest  praca społeczna na rzecz innych, praca wśród młodzieży nad wzbudzaniem świadomości otwarcia na potrzeby drugiego człowieka oraz uczenie wrażliwości i postawy dawcy wobec osób niepełnosprawnych, poszkodowanych przez los, niezaradnych i słabszych.                                                                                                                                         Idea działań na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych zrodziła sie w 1999 roku. Młodzież Zasadniczej Szkoły Zawodowej w naszym ośrodku pod opieką nauczycieli opiekunów uczyła się pomagać, wspierać osoby w DPS  poświęcając swój wolny czas na wspólnym czytaniu, siedzeniu przy łóżku ciężko chorych, czy przez dokonywanie potrzebującym drobnych sprawunków w mieście.                                                                                                                                           Dzieci ze szkoły podstawowej przygotowywały pod kierunkiem swoich wychowawców z różnych okazji  upominki, prace własnych rąk.                                                                                       Kolejne lata to czas wspólnych spotkań w Domu pomocy społecznej u sióstr Boromeuszek w tamtejszej świetlicy.
Dzieci ze swoimi nauczycielami przygotowywały przedstawienia teatralne, inscenizacje, montaże słowno -muzyczne na okoliczne święta.                                                                                             Ostatnie lata to wzajemne odwiedziny z okazji Dni Papieskich, Jasełek, Andrzejek, zabaw w karnawale i przemiłe ciepłe spotkania w szkole i w Młodzieżowym Domu Kultury z okazji Dnia Babci, Dnia Matki, Dnia Dziecka czy z okazji Dni Książki.                                                         Przez lata takich działań dzieci poczuły że są osoby, które na nie czekają z utęsknieniem, a niosąc uśmiech powodują uśmiech na twarzach pensjonariuszek osób często zapomnianych przez własne rodziny.