Trzymaj formę

  

Uczniowie naszego ośrodka biorą udział w projekcie edukacyjnym „TRZYMAJ FORMĘ!”, Celem programu jest wszechstronny rozwój sprawności fizycznej oraz wyposażenie uczniów w wiedzę związaną z zagadnieniami zdrowia i prawidłowego żywienia.

Nasze spotkania realizowane są w godzinach popołudniowych lub podczas lekcji wychowania fizycznego. Zajęcia odbywają się w internacie, na sali gimnastycznej, a także na terenie wokół ośrodka i w parku miejskim. Dzieci i młodzież mają możliwość korzystania ze wszystkich dostępnych sprzętów sportowych i sal terapeutycznych, które stanowią bazę naszej szkoły.

Zajęcia mają charakter rekreacyjno- zdrowotny, prowadzone są m.in. w formie gier i zabaw ruchowych, jednak największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia przy muzyce- ZUMBA i inne formy fitnessu. W ramach programu powstała i prężnie działa grupa cheerleaderk „Dziewczyny z drużynu”. Realizujemy również zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień i zdrowego odżywiania.

Uczniowie chętnie uczestniczą w  zajęciach terenowych, wycieczkach rowerowych i pieszych. Nasi wychowankowie biorą również udział w konkursach lokalnych i ogólnopolskich.

Koordynatorzy projektu: Agnieszka Pyka i Urszula Wlachojorgos