Szkoła Zawodowa

Szkoła Zawodowa Specjalna kształci uczniów w zawodzie kucharz i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

Praktyki zawodowe organizuje nasz Ośrodek w kuchni i stołówce szkoły i internatu.

Zawód: kucharz

 • wiodące przedmioty zawodowe:

– technologia gastronomiczna z towaroznawstwem,

– podstawy żywienia,

– wyposażenie techniczne gastronomii,

– zajęcia praktyczne w szkolnej pracowni kucharz,

 • Ucząc się w zasadniczej szkole zawodowej o profilu kucharz będziesz umiał:

– praktycznie wykorzystać poznane zasady produkcji gastronomicznej,

– stosować różne procesy technologiczne,

– stosować maszyny i urządzenia, które są używane w poszczególnych procesach technologicznych,

– przeprowadzić obróbkę wstępną surowców,

– stosować różne metody obróbki cieplnej półproduktów,

– sporządzać różne potrawy,

– wykonywać prace porządkowe w zakładach gastronomicznych

– posługiwać się podstawowym sprzętem stołowym i naczyniami,

-będziesz znał zasady nakrywania stołów na różne okoliczności,

– prawidłowo gospodarować surowcami, energią i wodą,

– pracować w zespole i doskonalić umiejętności zawodowe,

– scharakteryzować dokumentację obowiązującą w zakładzie gastronomicznym,

– stosować przepisy bhp i ppoż.

 • kierunek zapewni Ci przygotowanie:

– do pracy w punktach gastronomicznych i hotelarskich,

– do prowadzenia działalności usługowej.

Zasadnicza szkoła zawodowa jest typem szkoły ponadgimnazjalnej,

przygotowującej do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (przedmioty zawodowe).

Absolwent tej szkoły posiada kwalifikacje zawodowe i może podjąć pracę lub kontynuować naukę.

ZAWÓD:  PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

Czas trwania  – 3 lata

Nauka odbywa się na terenie internatu ośrodka oraz we współpracy z najlepszymi hotelami mieście.  Zajęcia praktyczne organizuje szkoła.

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Turystyka należy do jednych z najbardziej rozwijających się gałęzi gospodarki                     w naszym kraju. Personel hotelowy należy do grupy poszukiwanych pracowników a rynek pracy oczekuje tych profesjonalnie przygotowanych. Rozwój branży hotelowej  w Tarnowskich Górach stał się szczególnie realnyalny po wpisaniu znajdujących się  tu obiektów  na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej wykonuje prace pomocnicze związane z utrzymaniem porządku i obsługą gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie i jego otoczeniu. Po skończeniu szkoły absolwenci będą mogli znaleźć pracę w hotelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych, centrach konferencyjnych i innych obiektach i instytucjach posiadających bazę noclegową.

Uczeń w  procesie kształcenia:

 • uczy się obsługi sprzętu porządkowego i codziennych czynności porządkowych w pomieszczeniach hotelowych,
 • zna zasady obsługi gości hotelowych w części noclegowej i restauracyjnej,
 • uczy się wykonywania czynności porządkowych w części gastronomicznej obiektu noclegowego,
 • poznaje zasady pielęgnowania roślin ozdobnych, trawników i urządzeń rekreacyjnych,
 • uczy się wykonywania drobnych napraw.
 • poznaje sposoby wykonywania obowiązków zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

Możliwości zatrudnienia:

 • hotele, motele,
 • sanatoria, pensjonaty, domy wypoczynkowe, agroturystyka, schroniska młodzieżowe,
 • ruchome obiekty świadczące usługi hotelarskie (statki, pociagi, samoloty).