Koło egzamin 2017

Kółko „ Egzamin 20..” zaplanowano z myślą o uczniach klasy 3 szkoły zawodowej, którzy przygotowują się do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, ale jest również otwarte dla wszystkich  chętnych uczniów szkoły zawodowej.

Celem ogólnym kółka jest wspomaganie uczniów w lepszym przygotowaniu się do egzaminu zewnętrznego, cele szczegółowe obejmują  następujące obszary:

  • WIEDZA ZAWODOWA
  • WIEDZA MATEMATYCZNA
  • OSWAJANIE SIĘ Z FORMĄ PISEMNEGO EGZAMINU ZAWODOWEGO