Kółko rekreacyjno – zdrowotne

Kółko rekreacyjno – zdrowotne z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej jest skierowane głównie do uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Głównym celem zajęć jest harmonizacja rozwoju psychoruchowego uczniów. Kładzie się nacisk aby rozbudzać zainteresowania różnymi formami aktywności ruchowej podkreślając „efekty przyjemnościowe” aktywności fizycznej. Kształtując pozytywną postawę wobec sprawności fizycznej. Zajęcia odbywają się na siłowni, sali gimnastycznej, boisku szkolnym, jak również w sali doświadczania świata, czy integracji sensorycznej Wraz z wzrostem sprawności fizycznej wzrasta również samoocena uczniów oraz odporność na stres a co się z tym wiążę poprawia się ogólny stan zdrowia. Również stymulacja przez różnego rodzaju czynniki zewnętrzne (wiatr, śnieg, słońce) przyczyniają się do hartowania organizmu młodego człowieka a właściwa higiena osobista jest nieodłącznym czynnikiem kształtującym prawidłową, zdrową postawę. Ogromny nacisk kładzie się na eliminację wad postawy i wyrabianie nawyk prawidłowej postawy, wzmacniania się osłabione grupy mięśniowe oraz rozciąga mięśnie, ścięgna przykurczone. Dąży się do eliminowania nieprawidłowych współruchów, ruchów mimowolnych. Podczas zajęć wykorzystuje się ćwiczenia stymulacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej, a gry i zabawy są nieodłącznym elementem każdych zajęć.