Kółko logopedyczne

Program zajęć kółka logopedycznego kierowany jest dla dzieci                   z zaburzeniami mowy, słuchu fonemowego, fonematycznego, opóźnionym rozwojem mowy. Kółko logopedyczne, poprzez bogatą ofertę gier i zabaw logopedycznych,  ma zachęcić dzieci z wadami wymowy do ćwiczeń logopedycznych. Celem kółka jest korygowanie wad wymowy, doskonalenie techniki czytania, pisania, wypowiadania się oraz wzbogacania słownictwa, a także kształcenie poprawności gramatycznej i ortograficznej. 

Komunikacja alternatywna i wspomagająca rodzaje metod:

  1. System znaków manualnych MAKATON.
  2.  System znaków graficznych PCS.
  3. Program „Mówik”.