Kółko kreatywne

Kolko kreatywne
(Zajęcia socjoterapeutyczne z elementami bajko i dogoterapii)

Zajęcia dedykowane są dzieciom w celu poprawy ich społecznego i emocjonalnego funkcjonowania w szkole i poza nią.
Praca na zajęciach pozwala dzieciom wyrażać pozytywne emocje, przełamać nieśmiałość.
Efektem pracy na  zajęciach z elementami dogoterapii jest likwidacja  u dzieci napięć, negatywnych emocji oraz wyzbycia się lęku przed zwierzętami.