Kółko językowe

Koło języka angielskiego powstało w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej i wychowawczej naszej szkoły. Adresowane jest do wszystkich uczniów pragnących utrwalić oraz poszerzyć wiedzę w zakresie sprawności językowej i kulturoznawczej. Ponieważ zajęcia będą oparte na ćwiczeniach, takich jak gry i zabawy, pozwolą spędzić uczestnikom czas zajęć w sposób przyjemny i pożyteczny. Nadrzędnym zadaniem programu jest, aby zetkniecie uczniów z językiem angielskim podczas tych zajęć było zachęcające do dalszej nauki.

Na zajęcia przeznaczona jest jedna godzina tygodniowo. Treść i tematyka zajęć może zostać nieznacznie zmodyfikowana w zależności od zainteresowań i potrzeb uczniów.

Cele edukacyjno – wychowawcze koła :

– popularyzacja języka angielskiego i motywowanie do jego nauki

– wyrównywanie braków i poprawa kompetencji językowych

– rozwijanie wszystkich sprawności językowych

– utrwalanie i rozszerzanie słownictwa oraz struktur leksykalno-gramatycznych

poznawanych na lekcjach języka angielskiego.

– kształtowanie pozytywnego nastawienia i tolerancji wobec obcej kultury i języka

– stworzenie możliwości twórczego myślenia – wysuwanie propozycji i szukanie rozwiązań zawartych w treści niektórych gier komunikacyjnych

– efektywne spędzanie czasu wolnego