Klub Miłośników Zwierząt

 Klub Miłośników Zwierząt

                                                                                       UCZYMY:

ROZUMIEĆ,
WSPÓŁODCZUWAĆ,
POMAGAĆ,
KOCHAĆ.

Osoby odpowiedzialne:                                        DZIAŁANIA KLUBU

  • Nina Stepek
  • Katarzyna Kurzeja
  • Dominika Musik
  • Proponujemy cykliczne zajęcia edukacyjno – profilaktyczne ze zwierzętami przy udziale lekarzy weterynarii, behawiorystów i osób pracujących w schroniskach dla zwierząt.
  • Prowadzimy dla uczniów zajęcia socjoterapeutyczne z elementami dogo i felinoterapii.
  • Współpracujemy ze schroniskami z powiatu tarnogórskiego, organizujemy wycieczki, wyjścia uczniów do schronisk i azylu dla zwierząt.

artykuł terapia na cztery łapy