Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Kalendarz roku szkolnego 2020-2021

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2020/2021

pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Tarnowskich Górach na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia 2020 roku

Szkoła Podstawowa Branżowa Szkoła Zawodowa Szkoła Przysposabiająca

do Pracy

16 października 2020r. 16 października 2020r. 16 października 2020r.
4,5  stycznia 2021r. 4,5 stycznia 2021r. 4,5 stycznia 2021r.
egzamin ósmoklasisty  –

25 maja 2021r.

język polski

————————— —————————–
egzamin ósmoklasisty –

26 maja 2021r.

matematyka

————————— —————————–
egzamin ósmoklasisty –

27 maja 2021r.

język obcy nowożytny

—————————- —————————–
4 czerwca  2021r. 4 czerwca  2021r.  4 czerwca  2021r.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

lp. wydarzenie data
1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 01.09.2020 r.
2. Dzień Edukacji 14.10.2020 r.
3. Dzień Wszystkich Świętych 01.11.2020 r.
4. Narodowe Święto Niepodległości 11.11.2020 r.
5. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31.12.2020 r.
6. Nowy Rok 01.01.2021 r.
7. Święto Trzech Króli 06.01.2021 r.
8. Ferie zimowe 01 – 14.02.2021 r.
9. Wiosenna przerwa świąteczna 01 – 06.04.2021 r.
10. Egzamin ósmoklasisty – język polski 25.05.2021r.

(16.06-termin poprawkowy)

11. Egzamin ósmoklasisty – matematyka 26.05.2021r.

(17.06-termin poprawkowy)

12. Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny 27.05.2021r.

(18.06-termin poprawkowy)

13. Święto Pracy 01.05.2021 r.
14. Święto Konstytucji 3 Maja 03.05.2021 r.
15. Boże Ciało 03.06.2021 r.
16. Egzamin zawodowy – pisemny
17. Zakończenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
25.06.2021 r.