Biofeedback

Terapia Biofeedback prowadzona jest w naszym Ośrodku od września 2006 roku. Sprzęt do terapii został sfinansowany przez MEN ze środków EFS.  Dzięki temu możliwe jest prowadzenie terapii Biofeedback o wysokiej skuteczności, w pełni dostosowanej do potrzeb naszych uczniów. Cenną rzeczą w terapii jest możliwość bieżącego monitorowania postępów uczniów i korygowanie na bieżąco kierunku terapii.

EEG – Biofeedback to metoda terapii wykorzystywana w zajęciach rewalidacyjnych. Do systemu Biofeedback jest dołączona przystawka do sprzężenia zwrotnego, która pozwala uczniowi w graficznie prostej formie wideogry przedstawić stałą i natychmiastową informację o stanie jego czynności bioelektrycznej mózgu tak, aby mógł nauczyć się ją regulować. Celem terapii jest pozytywna, korzystna dla zdrowia regulacja fal mózgowych, czyli zmiana wzorca fal mózgowych w procesie treningowym.

Na czym polega trening EEG Biofeedback?

Uczeń podczas terapii uczy się panować nad własnymi falami mózgowymi w procesie samouczenia się za pomocą sprzężenia zwrotnego, tj. Nagrody za uzyskanie odpowiednich parametrów, uczyć się kierować swoją czynnością bioelektryczną mózgu, zwiększając występowanie pożądanych i hamując występowanie niepożądanych fal mózgowych, które łączą się z różnymi zaburzeniami pracy mózgu. Treningi prowadzą stopniowo do harmonizacji i większej stabilności czynności mózgu.

Sygnał EEG, odbierany elektrodami przyklejonymi na skórze owłosionej części głowy, jest przetwarzany do formy wideogry przystępnej graficznie uczniowi.

Dziecko śledzi wideogrę na monitorze i próbuje kierować ją własną wolą i umysłem. Za dobre wykonane zadanie łączące się z powstaniem pożądanych i hamowaniem niepożądanych fal mózgu otrzymuje nagrodę: wideogram mu się udaje, otrzymuje punkty na monitorze, punkty sygnalizowane dźwiękowo. W ten sposób otrzymuje sprzężenie zwrotne drogą wzrokową i słuchową. W procesie uczenia mózg uczy się wytwarzać odpowiednie częstotliwości pasm fal mózgowych i sytuacjach poza gabinetem terapeutycznym.

Wskazania do terapii  EEG Biofeedback:

■  zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) i koncentracji uwagi

(ADD)

■  zaburzenia ze spektrum autyzmu (Autyzm, zespół Asperegera)

■  zaburzenia mowy (jąkanie, opóźniony rozwój mowy)

■  zaburzenia spostrzegania, koncentracji uwagi oraz pamięci

■  stany lękowe

■  zaburzenia snu

■  problemy szkolne (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)

■  problemy z adaptacją społeczną oraz kontrolowaniem emocji

■  przewlekłe bóle głowy i migreny

■  chroniczne zmęczenia

■  zaburzenia przyjmowania pokarm

Przeciwwskazania do terapii EEG Biofeedback:

 ■  przepuklina przeponowa

■  padaczka (hiperwentylacja)

■  stan zapalny skóry głowy

■  zaburzenia rytmu serca

■  negatywny stosunek ucznia do terapii

Uczniowie naszej szkoły najczęściej korzystają z terapii rozwijającej procesy poznawcze tj. pamięć, koncentrację, umiejętność rozwiązywania zadań matematycznych, oraz poprawiającej proces czytania.

Dla osób z cechami nadpobudliwości i problemami jakie z nich wynikają, jak choćby jąkanie, czy przyspieszone tempo mowy, prowadzone są zajęcia w oparciu o protokoły relaksacyjne, których celem jest obniżenie stresu, napięcia i lęku.

Pierwszeństwo korzystania z zajęć mają uczniowie, którym zalecono terapię EEG Biofeedback w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Terapia jest przeznaczona dla wszystkich uczniów naszego Ośrodka.