Biblioteka

KOCHANI UCZNIOWIE  DRODZY RODZICE I NAUCZYCELE,

Od ubiegłego roku szkolnego nasza biblioteka uczestniczy w „NARODOWYM PROGRAMUE ROZWOJU CZYTELNICTWA”.

Dzięki temu trafiło do nas w ostatnich miesiącach ponad 200 nowych pozycji. Są to bajki i wiersze dla dzieci, lektury, książki do nauki czytania, audiobooki.

Nowe publikacje zostały już skatalogowane i czekają na Was:)

Biblioteka wypożycza je na okres miesiąca, aby jak najwięcej osób mogło skorzystać.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 😉

Biblioteka szkolna  Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Tarnowskich Górach jest pracownią interdyscyplinarną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela.  Biblioteka  jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku szkolnego. Ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą  korzystać uczniowie,  nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Dzięki systematycznemu wzbogacaniu księgozbioru biblioteki o nowe, ciekawe książki i czasopisma z roku na rok rośnie zainteresowanie książką młodych czytelników.

                  Biblioteka szkolna pracuje  nad  rozwijaniem indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianiem i pogłębianiem nawyku czytania i uczenia się. Wspomaga realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, poprzez udostępnianie informacji oraz popularyzację wiedzy wśród uczniów i nauczycieli. Podniesieniu czytelnictwa służą także organizowane w bibliotece konkursy czytelnicze, plastyczne, głośne czytanie dzieciom. Biblioteka szkolna wzbogaca na bieżąco swoje zbiory o wartościowe pozycje z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki nauczania oraz książki dla dzieci i młodzieży.

W ramach działalności pedagogicznej biblioteka szkolna:

  • udostępnia zbiory biblioteczne w wypożyczalni i czytelni;
  • udziela informacji bibliotecznych uczniom i nauczycielom
  • udostępnia potrzebne materiały na poszczególne lekcje
  • kształtuje umiejętności uczniów w samodzielnym wyszukiwaniu informacji na określony temat
  • rozwija kulturę czytelniczą poprzez doradztwo w wyborach czytelniczych

 

STATYSTYKA CZYTELNICZA

ROK SZKOLNY 2016/2017

Klasa 2p 4p 5p 1g 2g 3g 1z 2z 3z 2P 3P
Ilość wypożyczeń 23 49 16 6 3 4 4 10 5 2
Średnia na ucznia w klasie 3,8 7,0 1,7 0,75 0,4 0,3 0,6 0,9 1,0 0,3
Klasa 4P 5P 6P 1G 3Ga 3Gb 1S 2s 3Sa 3Sb
Ilość wypożyczeń 20 4
Średnia na ucznia w klasie 3,3 0,5
Wypożyczenia uczniów 180
Wypożyczenia nauczycieli 365
Wypożyczenia razem 545

NAJLEPSI CZYTELNICY W SZKOLE

Miejsce w szkole Nazwisko i imię Klasa Ilość książek
1. Miska Angelika 3Gb 20
2. Galik Karolina 2p 16
3. Słowik Barbara 4p 15
4. Kupka Karol 4p 13
5. Piętka Julia 5p 7
6. Głaz Aleksandra 2z 5
7. Przypek Klaudia 3Sa 4