STOWARZYSZENIE

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomocna Dłoń”powstało przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym i działa głównie  na rzecz uczniów                 i absolwentów SOSW.

Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego

Prosimy o wpłaty 1%

Numer KRS: 0000226055

Numer konta: 47 2030 0045 1110 0000 0319 0850

Celem Stowarzyszenia jest:
– działanie na rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz tworzenia im optymalnych warunków rozwoju, a także dążenie do ich aktywnego uczestnictwa             w życiu społecznym.
– tworzenie osobom niepełnosprawnym warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi, umożliwiających godne życie w integracji z otwartym środowiskiem;
– organizowanie i prowadzenie zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, warsztatów terapii zajęciowej oraz innych form organizacyjnych zaspokajających różne potrzeby osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem zajęć rehabilitacyjnych, usprawniających, wspierających oraz stymulujących rozwój fizyczny i umysłowy.

Dotychczasowa działalność stowarzyszenia:

 • Organizacja półkolonii zimowych i letnich
 • „Majówka na boisku”
 • Rodzinne pikniki profilaktyczne
 • Bieg Niepodległościowy – w ramach projektu „25 lat wolności” Fundacji im. Stefana Batorego,
 • „Turniej składania latawców i modeli samolotów”
 • Tarnogórski Przegląd Muzyki Klasycznej dla Dzieci i Młodzieży „Klasycznie – Artystycznie
 • Sport bez barier
 • Tarnogórski rajd pieszo – rowerowy
 • „Historia Polski”. Podróż/wycieczka edukacyjna „Królewskim szlakiem renesansu
 • „Chcę być bezpieczny na drodze – gra miejska”
 • „Letnia olimpiada sportowa”

Więcej aktualnych informacji: Facebook

Statut Pomocna Dłoń

Zarząd Stowarzyszenia:
– Edyta Morawska
– Joanna Waligóra
– Marta Wacławik
– Anna Pająk
– Janusz Majewski
– Andrzej Morawski

Komisja rewizyjna:
– Anna Kononiuk
– Anna Musialik-Nosal
– Aleksandra Kapol