Nauczanie indywidualne SL

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

p. Anna M.-N.

p. Bogusława H.

p. Anna M.-N.

p. Janina B.

 

 

 

 

 

 

 

Informacje od innych nauczycieli:

Pedagog

Psycholog

Biblioteka