Nauczanie indywidualne MP

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

p. Ania M.-N.

p. Bogusława H.

p. Ania M.-N.

p. Bogusława H.

p. Ania M.-N.

 

Informacje od innych nauczycieli:

Pedagog

Psycholog

Biblioteka