Nauczanie indywidualne KG

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

p. Monika M.

p. Barbara K.

p. Dominika B.

p. Adam K..

p. Agata K.-M.

 

p. Magdalena P.

 

 

 

 

Informacje od innych nauczycieli:

Pedagog

Psycholog

Biblioteka