Nauczanie indywidualne JS

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

p. Hanna T.

p. Dominika M.

p. Sabina W.

 

p. Brygida B.

 

Informacje od innych nauczycieli:

Pedagog

Psycholog

Biblioteka