Nauczanie indywidualne JK

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

p. Magdalena W.

 

p. Magdalena P.

 

p. Małgorzata T.

 

Informacje od innych nauczycieli:

Pedagog

Psycholog

Biblioteka