Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze grupowe MW i KO

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

p. Beata M.

p. Marta W.

p. Marta W.

p. Beata M.

p. Magdalena P.

 

 

 

 

p. Marta W.

 

Informacje od innych nauczycieli:

Pedagog

Psycholog

Biblioteka