Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze BD

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

p. Monika D.

 

p. Monika D.

p. Monika D.

 

 

Informacje od innych nauczycieli:

Pedagog

Psycholog

Biblioteka