Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze AL

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

p. Janina B.

p. Bożena H.

 

p. Janina B.

p. Janina B.

 

Informacje od innych nauczycieli:

Pedagog

Psycholog

Biblioteka