Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze AK

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

p. Magdalena P.

 

p. Dariusz T.

 

p. Sonia M.-L.

 

Informacje od innych nauczycieli:

Pedagog

Psycholog

Biblioteka